Apo Tolov: Kostely Zasv Cen Svat Mu Bartolom Ji, Kostely Zasv Cen Svat M Petrovi a Pavlovi, Jakub V T , Kostel Svat Ho Petra a Pa Source Wikipedia

ISBN: 9781232822875

Published: August 6th 2011

Paperback

42 pages


Description

Apo Tolov: Kostely Zasv Cen Svat Mu Bartolom Ji, Kostely Zasv Cen Svat M Petrovi a Pavlovi, Jakub V T , Kostel Svat Ho Petra a Pa  by  Source Wikipedia

Apo Tolov: Kostely Zasv Cen Svat Mu Bartolom Ji, Kostely Zasv Cen Svat M Petrovi a Pavlovi, Jakub V T , Kostel Svat Ho Petra a Pa by Source Wikipedia
August 6th 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 42 pages | ISBN: 9781232822875 | 6.50 Mb

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 40. Kapitoly: Kostely zasv?cen svat mu Bartolom?ji, Kostely zasv?cen svat m Petrovi a Pavlovi, Jakub V?t, Kostel svat ho Petra a Pavla, Pavel z Tarsu, Tom, Svat Barnab, Katedr la svat ho Petra a Pavla, Jakub Alfe?v, Jid I kariotsk, Filip, Kostel svat ho Bartolom?je, Apo tol, Jan Evangelista, Matou, Juda Tade, Svat Ond?ej, imon Kananejsk, Mat?j, Katedr la svat ho Bartolom?je, Svat Timoteus. V atek: Apo tol Jakub, ozna?ovan Star, V?t i Zebede?v (pro odli en od sv ho jmenovce Jakuba Alfeova) byl jeden z dvan cti apo tol? - u?edn k? Je e Krista.

Jm no Jakub je p?ekladem I cobos po?e?t?n ho tvaru jm na slavn ho patriarchy Jakuba. Jakub poch zel z Betsaidy u Genezaretsk ho jezera v Palestin?. Jeho rodi?e byli ryb Zebedeus a Salome, jeho bratrem byl Jan, apo tol a evangelista. Je ho povolal hned po Petrovi a jeho bratru Ond?ejovi i s mlad m bratrem Janem, kdy na lodi spole?n? se sv m otcem spravovali s t? (viz Mt 4,21-22 nebo Mk 1,19-20). Byli toti ryb i a ve sv m ?emesle z?ejm? i podnikatel, nebo?

m?li najat pomocn ky (viz Mk 1,20). Podle evangelia oba velkodu n? opustili otce i lo? a li za n m. Ve zm n?n ch seznamech Kristov ch apo tol? zauj m Jakub druh m sto po Petrovi u Marka (3,17) nebo t?et m sto po Petrovi a Ond?ejovi v evangeli ch Matou e (10,2) a Luk e (6,14), zat mco ve Skutc ch apo tol? p?ich z po Petrovi a Janovi. Tak je tak zm n?n p?ed Janem, kdy oba brat?i daj Je e, aby sed?li jeden po jeho pravici a druh po jeho levici ve chv li jeho uveden na tr?n v kr lovstv (viz Mt 20,20-28 nebo Mk 10,35-40).

Pro jejich bou?liv temperament dal Je ob?ma brat m, Jakubovi a Janovi mnohozna?n p zvisko Boanergh s, co znamen synov hromu (viz Mk 3,17). Luk toti vypr v, e kdy Je se sv mi u?edn ky putoval do Jeruzal ma, poslal p?ed sebou posly: Ti cestou p?i li do jedn sama?sk vesnice, aby tam p?ipravili nocleh.

Ale Samarit ni ho nep?ijali, proto e m?l nam eno do Jeru...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Apo Tolov: Kostely Zasv Cen Svat Mu Bartolom Ji, Kostely Zasv Cen Svat M Petrovi a Pavlovi, Jakub V T , Kostel Svat Ho Petra a Pa":


prosunshower.com

©2014-2015 | DMCA | Contact us